انقلاب : بنیادها

انقلاب : بنیادها
تاريخ:چهارم دی 1400 ساعت 12:57   |   کد : 10064   |   مشاهده: 2056
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : اجتماعی - سیاسی
نویسنده : مصطفی شعاعیان
سال چاپ : 1399 - چاپ دوم - شومیز
تعداد صفحه : 182- بالک
قیمت : 40000 تومان
شماره گان: 200
... کسانی می‌توانند به رویدادها درست بنگرند و به تحلیلِ آن بپردازند و نیز پیش‌بینیِ شرایطِ خاصِ در آینده را داشته باشند که با گذشته‌ی خود، به خوبی آشنا باشند
در آن روزگاران که در کشورِ ما و بینِ فعالانِ سیاسیِ آن دوره ، راه‌کارها و بایستی‌های انقلاب را فقط می‌بایستی از دریچه‌ی اندیشه‌های جزمی‌یی که مقدس و غیرِقابلِ نقد، معرفی‌شده‌بودند، می‌دیدی و پذیرا می‌شدی، ماهیِ‌سیاهِ‌کوچولویی خوابِ برکه را آشفت: او در کتابِ «انقلاب»، شعارگونه‌بودنِ این‌تجزیه و تحلیل‌ها، ضعیف‌بودن و گاه متناقض‌بودنِ‌شان را با نگاهِ منتقدانه و غیرجزمیِ خود به اندیشه‌ها و شرایط عینیِ ایران و جهان، به‌درستی، در برابرِ دیدگان قرار داد. مصطفی شعاعیان بایستی‌های انقلاب را به شکلی واقع گرایانه و به دور از نگاه‌ها و اندیشه‌های جزمی ، اپورتونیستی و یا ریویزیونیست به شما می‌نمایاند ... می‌گفت که «انقلاب» نوشته‌ی صیقل نایافته‌یی است. و تا به‌آن‌هنگام هم که در رودخانه‌ی اندیشه‌ها و آزمون‌های انقلابی غلت نخورد، هم‌چنان ‌صیقل‌نایافته خواهد ماند؛ درست از همین رو هم هست که از همه‌ی انقلابیون با پیگیری و سماجتی هرچه بیش‌تر، درخواست می‌کرد که برخوردِ خُرده‌گیرانه را دریغ نکنند.به‌گفتاری دیگر: «انقلاب» را به بحث بگذارند تا پس از گردآوری و جمع‌بندیِ دیدِ دیگران، باری دیگر پیشکش شود...«انقلاب»، را کوششی می‌دانست برای نشان‌دادن ریشه‌های لغزش‌هایی که در راه انقلاب، بر انقلاب رفته است ... و هم‌چنین نشان‌دادنِ آن گذرگاهِ درست و شورانگیز، ولی سخت دشواری که به‌راستی به پیروزیِ راستینِ فرودستانِ جامعه می‌انجامد که پای در ساختنِ آسمانی آبی، دنیایی در صلح ، و مردمی مهربان و برابر دارند .. از نگاه " انتشارات لحظه" ، آگاهی به تاریخِ سیاسی و فراز و نشیب‌هایی که پشتِ‌سَر گذارده‌ایم، می‌تواند راه‌گشایِ فردایی باشکوه، برای‌مان باشد .... ...و با این اندیشه است که کتاب «انقلاب»، اثر ارزش‌مندِ مصطفی شعاعیان را به جامعه‌ی فرهنگی کشور تقدیم می‌کنیم... «انقلاب»، در سه کتابِ مُکمل: «بنیادها»، «خرده‌گیری‌ها» و «شده‌ها» عرضه خواهد شد.

http://lahze-pub.com/News/1/10064
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 

مرکز پخش : پخش دوستان 66400987
شماره واتساپ : 09223037558 - 09014750709

لینکهای مرتبط