دسته بندی موضوعات

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید


موضوع : علمی

نویسنده : گروهی از اعضای هیات علمی نفرولوژی
سال چاپ : 1385 - چاپ اول - شومیز - رحلی
تعداد صفحه :618- تحریر
قیمت :ناموجود
شماره گان: 2100

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : علوم اجتماعی و سیاسی

نویسنده : کارل مارکس
مترجم : میرجواد سیدحسینی / نفیسه نمدیان پور
سال چاپ : 1385 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 232- تحریر 
قیمت :ناموجود
شماره گان: 1600

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه ی شعر

نویسنده :
 هادی گل زاده
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 112- تحریر 
قیمت :15000 تومان
شماره گان: 2500

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید
موضوع : مجموعه داستان کوتاه

نویسنده : احمد گل زاده
سال چاپ : 1382 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 142- تحریر 
قیمت : نا موجود
شماره گان: 5000

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

نویسنده : شهره آفاق
موضوع : روش سنجش ایمنی کمی لومینسانس و LIAISON
سال چاپ : 1382 - چاپ اول - گالینگور
تعداد صفحه : 254- گلاسه و تحریر - رنگی
قیمت : نا موجود
شماره گان: 5000
برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

نویسنده : 
     شهره آفاق
موضوع   :       کنترل ایمنی در علوم آزمایشگاهی
سال چاپ :     1382 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه :  131 - گلاسه و تحریر - رنگی
قیمت :           نا موجود
شماره گان:    5000

 

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه داستان کوتاه

نویسنده :
هادی گل زاده
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 142- تحریر 
قیمت : 68000 تومان
شماره گان: 2500

برای اطلاعاتِ بیش تر ، روی تصویر کتاب کلیک کنید

موضوع : مجموعه ی شعر

نویسنده : بهزاد حیدری
سال چاپ : 1383 - چاپ اول - شومیز
تعداد صفحه : 144- تحریر 
قیمت : 68000 تومان
شماره گان: 1300
123
مرکز پخش : پخش دوستان 66400987
شماره واتساپ : 09223037558 - 09014750709

لینکهای مرتبط