فلسفه ی هنر

نویسنده: 
تد گری سیک
مترجم: 
نفیسه نمدیان پور -حبیب الله خسروی، مقدمه از محمد ضیمران
سال چاپ: 
1388