فلسفه

نویسنده: 
جورج نواک/با رعایت کپی رایت از ناشر خارجی
مترجم: 
علی رضا نجمی
سال چاپ: 
1397
نویسنده: 
تد گری سیک
مترجم: 
نفیسه نمدیان پور -حبیب الله خسروی، مقدمه از محمد ضیمران
سال چاپ: 
1388