سیاسی

نویسنده: 
لئون تروتسکی /با رعایت کپی رایت از ناشر خارجی
مترجم: 
منیژه نجم عراقی
سال چاپ: 
1397
نویسنده: 
لئون تروتسکی
مترجم: 
منیژه نجم عراقی
سال چاپ: 
1396
نویسنده: 
غلامرضا نعمتی، زهرا ترکی
سال چاپ: 
1388
نویسنده: 
کارل مارکس
مترجم: 
میرجواد سیدحسینی - نفسیه نمدیان پور
سال چاپ: 
1385