سیاسی

چهره ها سیاسی و شخصی

نویسنده: 
لئون تروتسکی
مترجم: 
منیژه نجم عراقی
سال چاپ: 
1395

زنان و خانواده

نویسنده: 
لئون تروتسکی
مترجم: 
منیژه نجم عراقی
سال چاپ: 
1396

فرهنگ و جهانی شدن

نویسنده: 
غلامرضا نعمتی - زهرا ترکی
سال چاپ: 
1388

کارمزدی و سرمایه ارزش، قیمت و سود

نویسنده: 
کارل مارکس
مترجم: 
میرجواد سیدحسینی - نفسیه نمدیان پور
سال چاپ: 
1385
اشتراک در RSS - سیاسی