روان شناسی

نویسنده: 
وین دایر - کریستینا تریسی
مترجم: 
اکرم سادات مبرم - سعید امیدوار
سال چاپ: 
1387