اقتصادی

کارمزدی و سرمایه

نویسنده: 
کارل مارکس
مترجم: 
میرجواد سیدحسینی / نفیسه نمدیان پور
سال چاپ: 
1396

کارمزدی و سرمایه ارزش، قیمت و سود

نویسنده: 
کارل مارکس
مترجم: 
میرجواد سیدحسینی - نفسیه نمدیان پور
سال چاپ: 
1385
اشتراک در RSS - اقتصادی