اجتماعی

نویسنده: 
لئون تروتسکی /با رعایت کپی رایت از ناشر خارجی
مترجم: 
منیژه نجم عراقی
سال چاپ: 
1397
نویسنده: 
لئون تروتسکی
مترجم: 
منیژه نجم عراقی
سال چاپ: 
1396